ms strachotin

Pro rodiče

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MŠ STRACHOTÍN

Ředitelka Mateřské školy Strachotín, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s  § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Strachotín od školního roku 2024/25 u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam uchazečů:

Registrační číslo

Výsledek řízení

04/23

nepříjat/a

05/23

příjat/a

08/23

nepříjat/a

09/23

příjat/a

10/23

příjat/a

11/23

příjat/a

12/23

příjat/a

13/23

nepříjat/a

Rozhodnutí jsou připravena k vyzvednutí v Mateřské škole Strachotín

3.6-7.6.2024 po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 519 415 716, 777 527 978

nebo E-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vyvěšeno dne 30.5.2024                                                       

 

Mgr. Michaela Kučerová

Ředitelka MŠ

 

 

 

Zápis do MŠ 2024

MŠ Strachotín - kritéria přijetí 2024

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MŠ STRACHOTÍN

Ředitelka Mateřské školy Strachotín, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s  § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Strachotín od školního roku 2023/24 u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam uchazečů:

Registrační číslo

Výsledek řízení

04/23

příjat/a

05/23

příjat/a

06/23

příjat/a

07/23

příjat/a

08/23

příjat/a

09/23

nepříjat/a

10/23

nepříjat/a

11/23

příjat/a

12/23

příjat/a

13/23

příjat/a

14/23

přijat/a

15/23

nepřijat/a

16/23

přijat/a

17/23

přijat/a

Rozhodnutí jsou připravena k vyzvednutí v Mateřské škole Strachotín

22.5-26.5.2023 po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 519 415 716, 777 527 978

nebo E-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vyvěšeno dne 16.5.2023                                                     

 

Mgr. Michaela Kučerová

       Ředitelka MŠ

 

 

2023 03 21 plakat zapis

 

Zápis do mateřské školy pro ukrajinské děti


Vážení rodiče, v příloze zasílám základní informace a OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ). Konat se bude 9.6.2022.

Současně přikládám kritéria pro přijetí.

Mgr. Michaela Kučerová

Ředitelka MŠ

 

Přílohy:

Žádost o přijetí dítěte do MŠ - česko-ukrajinsky

Zápis Ukrajina MŠ Strachotín

Kritéria přijetí do MŠ

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MŠ STRACHOTÍN

Ředitelka Mateřské školy Strachotín, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s  § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Strachotín od školního roku 2022/23 u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam uchazečů:

Registrační číslo

Výsledek řízení

3/22

příjat/a

4/22

příjat/a

5/22

příjat/a

6/22

příjat/a

7/22

nepříjat/a

8/22

nepříjat/a

9/22

příjat/a

10/21

příjat/a

11/21

příjat/a

12/21

nepříjat/a

Rozhodnutí jsou připravena k vyzvednutí v Mateřské škole Strachotín 30.5-3.6.2022 po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 519 415 716, 777 527 978nebo E-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vyvěšeno dne 24.5.2022                                                      

 

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

 

 

 

Plakát zápis do MŠ 2022

Kritéria přijetí do MŠ 

 

KARANTÉNA

Dobrý den vážení rodiče,

z rozhodnutí KHS je naše MŠ z důvodu karantény uzavřena do 30.1.2022. O dalším průběhu Vás budu informovat.


Děkuji za pochopení.


S pozdravem Michaela Kučerová

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MŠ STRACHOTÍN

Ředitelka Mateřské školy Strachotín, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Strachotín od školního roku 2021/22 u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam uchazečů:

Registrační číslo

Výsledek řízení

4/21

nepříjat/a

5/21

příjat/a

6/21

příjat/a

7/21

nepříjat/a

8/21

příjat/a

9/21

příjat/a

10/21

nepříjat/a

11/21

příjat/a

12/21

příjat/a

13/21

příjat/a

Rozhodnutí jsou připravena k vyzvednutí v Mateřské škole Strachotín

31.5-4.6.2021 po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 519 415 716, 777 527 978

nebo E-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vyvěšeno dne 26.5.2021                                                     

 

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 10. KVĚTNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 3. května 2021 bylo vydáno:

- Mateřské školy budou otevřeny pro všechny děti bez povinnosti jejich testování.

 

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení

 •  Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty  2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

 •  V mateřských školách
  • Dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí.

 

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení (dostupné ZDE)

     -  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 •  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE)

 •  do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 

Děkuji za pochopení.

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

 

Informace o zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci zveřejňuji postup při zápisu do MŠ na školní rok 2021/22.

Žádost o přijetí do MŠ (přihlášku) na požádání zašleme e-mailem, případně se telefonicky domluvíme na jiném způsobu předání.

Předání vyplněných tiskopisů lze provést elektronicky (prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) či fyzicky, vhozením do poštovní schránky MŠ. Termín pro doručení žádostí o přijetí do MŠ (přihlášek) je od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.     

K žádosti přiložte kopii rodného listu. Kopie nemusí být úředně ověřena.

Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení lékaře, napíšete čestné prohlášení o očkování dítěte a posléze doložíte lékaře.
......................................................................................
VZOR čestného prohlášení

Čestné prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

.......................................................................................

Prosím o pečlivé vyplnění tiskopisů (hlavně telefonní čísla).

"Den otevřených dveří v MŠ" se konat nebude.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 •  vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu 

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021 (dostupné ZDE).

Ošetřovné: rodiče můžete pro informace o ošetřovném odkázat např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

O dalším vývoji situace se Vás budeme snažit zavčas informovat.

Michaela Kučerová

Ředitelka školky

 

Přerušení provozu MŠ 

Vážení rodiče,

Bohužel se v naší MŠ vyskytly případy nákazy COVID-19. Z toho důvodu jsme museli ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí (KHS) podniknout opatření, které se dotknou nás všech. Jedná se zejména o uzavření MŠ až do odvolání. Současně jsme předali KHS seznam osob, které přišli do kontaktu s nakaženými. Týká se to dětí ve školce i zaměstnanců. KHS Vás bude postupně kontaktovat

Pro Vaši informovanost uvádím informace, které nám KHS pro tuto situaci poskytla (viz níže).

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné kapacity laboratoří apod.)se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování u koho test provést a u koho nikoli. Viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnce. Odběr je jen jeden a je bezplatný. Doporučení vztahující se k výsledkům testů viz:
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Děkuji za pochopení a Vaši spolupráci v této nepříjemné záležitosti.

Michaela Kučerová
Ředitelka MŠ

 

 

 

Přerušení provozu MŠ kvůli havárii vody

Vážení rodiče,

vzhledem k závažnosti havárie vody bude provoz MŠ přerušen do odvolání. O změně Vás budeme informovat. 

Děkujeme za pochopení.

 

Michaela Kučerová

Ředitelka MŠ

 

 

Přerušení provozu MŠ 2.11.2020

Vážení rodiče,

dne 2.11.2020 bude z technických důvodů (havárie vody) přerušen provoz MŠ.

Děkujeme za pochopení

Michaela Kučerová

Ředitelka MŠ 

 

 

 

Informace o novém telefonním čísle

Vážení rodiče,

od 24.9.2020 bude možné odhlašovat obědy dětí na novém tel. č. 777 527 978. Stále platí možnost omlouvání dětí e-mailem. Na běžnou komunikaci nadále platí  telefonní číslo 519 415 716.

 

Michaela Kučerová

Ředitelka MŠ

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ MŠ STRACHOTÍN

Ředitelka Mateřské školy Strachotín, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s § 34 odst. 1, § 165 odst. 2 b a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Strachotín od školního roku 2020/21 u dětí s těmito registračními čísly:

Seznam uchazečů:
Registrační číslo            Výsledek řízení
        2/20                                 příjat/a
        3/20                                 příjat/a
        4/20                                 příjat/a
        5/20                                 příjat/a
        6/20                                 příjat/a
        7/20                                 příjat/a

 

Rozhodnutí jsou připravena k vyzvednutí v Mateřské škole Strachotín 1.-5.6.2020 po předchozí telefonické dohodě na tel. č. 519 415 716  nebo E-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Vyvěšeno dne 29.5.2020

Mgr. Michaela Kučerová
Ředitelka MŠ

 

 

 

Informace o plánovaném otevření MŠ

Vážení rodiče,

na základě pokynů Ministerstva školství a tělovýchovy (MŠMT) a zřizovatele školy plánujeme znovuotevření MŠ od 25.5.2020.

Provoz bude obnoven a veden podle pokynů MŠMT dle příručky Ochrana zdraví v MŠ. Je třeba se s ní seznámit a dodržovat ji.

Děti, které budou MŠ navštěvovat, musí doložit Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Z hygienických důvodů nebude možné toto prohlášení vyplňovat v MŠ, proto bude nutné ho předložit první den nástupu do MŠ již vyplněné.

Docházka dětí do MŠ je dobrovolná a na pečlivém uvážení rodičů.

 

Michaela Kučerová

Ředitelka MŠ

 

Informace o zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci zveřejňuji postup při zápisu do MŠ na školní rok 2020/21.

Žádost o přijetí do MŠ (přihlášku) na požádání zašleme e-mailem, případně se telefonicky domluvíme na jiném způsobu předání.

Předání vyplněných tiskopisů lze provést elektronicky (prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) či fyzicky, vhozením do poštovní schránky MŠ. Termín pro doručení žádostí o přijetí do MŠ (přihlášek) je od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.     

K žádosti přiložte kopii rodného listu. Kopie nemusí být úředně ověřena.

Pokud se Vám nepodaří získat potvrzení lékaře, napíšete čestné prohlášení o očkování dítěte a posléze doložíte lékaře.
......................................................................................
VZOR čestného prohlášení

Čestné prohlášení k očkování: Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

.......................................................................................

Prosím o pečlivé vyplnění tiskopisů (hlavně telefonní čísla).

Současně se ruší plánovaný "Den otevřených dveří v MŠ".

Děkuji za pochopení.

 

Mgr. Michaela Kučerová

     Ředitelka MŠ

 

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice bude Mateřská škola Strachotín ode dnešního dne, tj. 16.3.2020 až do odvolání uzavřena. Děkujeme Vám za pochopení

Mgr. Michaela Kučerová

Ředitelka MŠ Strachotín                                                                                                                                                                                 

 

Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

zápis do Mateřské školy Strachotín bude probíhat 12.5.2020 (úterý) od 8 – 16 hodin v MŠ. S sebou přineste vyplněnou přihlášku, lékařem potvrzený evidenční list, přihlášku ke stravování, rodný list dítěte a občanský průkaz. Všechny potřebné tiskopisy k vyplnění si vyzvednete v Den otevřených dveří, který se bude konat 5.5.2020 od 8 – 11,30 hodin.

Přihlášky odevzdávejte pouze v den zápisu. Dříve nebudou přijímány. K zápisu se dostavte osobně (můžete už bez dítěte).

Rodiče, kteří žádali o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již v loňském roce a dostali rozhodnutí o nepřijetí a mají nadále zájem zapsat své dítě do naší školky, musí se také opět dostavit k zápisu se všemi potřebnými tiskopisy.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

ms strachotin

Kontakty

Mateřská škola Strachotín,
příspěvková organizace

 • Osvobození 83, 693 01 Strachotín
 • identifikační číslo organizace: 709 79 171
 • kapacita: 25 dětí
 • provozní doba: 6:30 - 16:00

ředitelka

 • Mgr. Michaela Kučerová
 • tel.: +420 519 415 716
 • e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Lidé ze školky

O spokojený život Vašich dětí usilují

 • ředitelka Michaela Kučerová
 • učitelka Věra Kratochvílová

O pořádek a čistotu se stará

 • Hana Fialová

Dobroty dětem připravuje

 • Lenka Hudečková